Mediation

Wat is het beste recept voor een succesvolle mediation?

Dat is de vraag die ik mezelf stelde voordat ik begon met Mediation in de keuken. Er zijn een aantal ingrediënten die absoluut noodzakelijk zijn voor de goede afloop van een mediation. Zo helpen een goede voorbereiding, geduld en creativiteit het mediation proces vaak tot een goed einde. Deze ingrediënten zijn ook noodzakelijk voor het maken van een goede maaltijd. Het begint met de mise -en-place, geduld heb je zeker nodig voor het bereiden van bepaalde gerechten en creativiteit is het hoofdelement voor een goed gerecht.

Voor wie is mediation in de keuken?

Mediation in de Keuken biedt kooksessies voor mensen die in familieverband, vrienden of teamverband een conflict willen uitpraten. Onder begeleiding van de mediator die ook culinair onderlegd is.

Hoe werkt het?

Als eerste wordt een telefonisch of persoonlijk een kennismakingsgesprek gepland met alle partijen individueel. Tijdens deze gesprekken wordt besproken wat de situatie is en hoe diegene in het conflict staat en wat deze voor ogen heeft wat betreft de oplossing voor het conflict. Nadat de mediator deze eerste introductiegesprekken heeft gehad wordt er een menu samengesteld en een kooksessie gepland. Tijdens de kooksessie wordt het bemiddelingsgesprek gevoerd.